Zodpovednosť za informácie

 
 
 
 
 
 

Zodpovednosť za informácie

  • Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za vecné a technické nepresnosti, či chyby. Prevádzkovateľ zobrazuje v detaile produktu obrázky, ktoré môžu byť len ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnému vzhľadu produktu.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Prevádzkovateľ nenesie voči iným subjektom zodpovednosť za priame i nepriame následky škôd, ktoré vznikly použitím informacií získaných prostrednictvom prevádzkovateľa serveru.
  • Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.
  • Prevádzkovateľ udáva informáciu o dlžke záruky len pre fyzicke osoby. Pokiaľ zákazník realizuje nákup ako právnická osoba dlžka záruky je ošetrená podľa obchodného zákonníka ( zák. č 513/1991 Zb. ). Pre opravené produkty platí záruka 3 mesiace. Zánovné - 2. akosť podľa informácii uvedených pri produkte.
  • Prevadzovateľom ponúkané zľavy sa nedajú kombinovať.