Obchodné podmienky

 
 
 
 
 
 

Obchodné podmienky

 


Obchodné podmienky - nákup Slovenská republika

 

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa